Bettunizazione : “l’affari vanu di male in peghju !”

http://www.apiazzetta.com/Bettunizazione-l-affari-vanu-di-male-in-peghju-_a2604.html